Lapis-logo

Lapis Kimya 2013 Ocak ayından bu yana prosese özel çözümler yaratan koagülant ve flokülant tedarik etmeye başlamıştır.