Çinko Sülfat, çinkonun suda eriyebilen halidir. İçerisinde %22 ve üzeri suda eriyebilen çinko bulunmaktadır. Çinko sülfatın beyaz kristal bir görünümü vardır. Tarımsal üretimde çinkonun önemi oldukça fazladır. Ülkemizin topraklarında, emilebilir çinko oranı bölgelere göre değişiklik gösterse de genel olarak istenilen düzeyin altında seyir etmektedir. Çinko eksikliği bitkinin yeterince gelişmesini engellemekte ve buna bağlı olarak da meyvesinin az olmasına sebep olmaktadır. Çinko sülfat gübrelemesi bitki verimini arttırmakta, tüm meyvelerin aynı boyutta olmalarını ve canlı görünmelerini sağlar.

Çinko Sülfatın Bitkiye Yararları

 • Birim alanda alınan ürün miktarını artırır.
 • Toprak pH’ını düzenler.
 • Yapraklardaki sararmaları, erken dökülmeyi ve küçülmeyi önler.
 • Bitkinin soguğa karşı direncini artırır.
 • Meyve ağaçlarında meyve tutmayı artırır.
 • Meyvenin görünüşünü güzelleştirir, şekil bozukluğunu önler.
 • Sürgün sayısını artırır, bodurlaşmayı önler.
 • Su tutma kapasitesini artırır ve bitkinin kuraklıktan daha geç etkilenmesini sağlar.
 • Hububatların boyunu ve sap kalınlığını artırır.
 • Çayır ve meralarda otların sararmasını önler, hızlı büyütür ve bol ot oluşumunu sağlar.

Hayvanların Beslenmesinde Çinkonun Önemi

Çinko eksikliği olan çayır ve meralarda otlatılan veya çinko eksikliği olan tahılların kullanıldığı kırma ve Slaj yemlerle beslenen hayvanlar yeterince çinko alamazlar ve bunun sonucu olarak

 • İştahsızlık, Huysuzluk, Büyümede yavaşlama
 • Kas gelişiminde zayıflama
 • Kilo kaybı, Kıl dökme
 • Ayak şişmesi
 • Hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin zayıflaması
 • Burun ve ağız etrafında iltihaplanma
 • Dişilerde döl verim azalması
 • Doğumda aşırı kanama
 • Erkek hayvanlarda testislerde bozulma ve sperm oluşumunda azalma
 • Süt veriminde düşme olur.

Open chat