Lapis-logo

Maden Kimyasalları

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktörlerden biri olmuştur.

Lapis Kimya; Kritik önem sahip olan madenlerimizin daha verimli olarak elde edilmesi için akilci ve ekonomik ürünlerimizle sektöre hizmet etmekteyiz

Toplayıcılar

Potasyum Etil Ksantat (PEX) %90
Potasyum Amil Ksantat (PAX) %90
Potasyum izobütil Ksantat(PIBX) ) >%90
Potasyum Bütil Ksantat(PBX) > = %90
Sodyum Etil Ksantat (SEX) %90
Sodyum İzobütil Ksantat (SIBX) >%90
Sodyum İzopropil Ksantat (SIPX) > = %90
Sodyum N-Bütil Ksantat SNBX %90
Sodyum Amil Ksantat %85
Sodyum Bütil Ksantat % 85

Özel Köpürtücüler

Aktif Karbon

Bastırıcılar

Çinko Sülfat Monohidrat %35
Çinko Sülfat heptahidrat 22 %

Aktivatör

Köpürtücüler

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” sektörü, tarih boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rol oynayan faktörlerden biri olmuştur.

Lapis Kimya; Kritik önem sahip olan madenlerimizin daha verimli olarak elde edilmesi için akilci ve ekonomik ürünlerimizle sektöre hizmet etmekteyiz

[row_fluid]

[span3]

 • Bakır Sülfat
 • Çinko Sülfat
 • Demir Sülfat
 • Dekstrin
 • Kostik Soda (SIvı, Payet)
 • Demir 3 Klorür
 • Sülfirik Asit
 • Kurşun Nitrat
 • Magnezyum Sülfat

[/span3][span3]

 • Potasyum Amly Ksantat
 • Potasyum Ethly Ksantat
 • Sodyum İsopropil Ksantat
 • Sodyum Sülfür(Zırnık)
 • Sodyum Hidrojen Sülfit
 • Sodyum Metabisülfit
 • Sodyum Bikromat
 • Soda (Sodyum Karbonat)
 • Sodyum Siyanür

[/span3][span3]

 • Sodyum Silikat
 • Metil İzobutil Karbinol (MIBC)
 • 2 Etil Hegzanol
 • Butil Glikol
 • Aktif Karbon
 • Dow Froth 250
 • Aerofloth 242
 • Aerophine 3418 A
 • Aero 7261 A Depressant

[/span3]

[/row_fluid]

[hr][spacer]

[spacer]

MADEN KİMYASALLARI

teknik föyü talebi için isim ve e-postanızı yazınız