Lapis-logo

cevre bilinci lapis kimya

Dünyada başta olmak üzere Türkiye’de artan çevre bilinci ve yasal yönetmelikler çerçevesinde birçok işletme proseslerini doğaya daha az zarar verecek şekilde tasarlamakta ya da revize etmektedir.

Lapis Kimya olarak birçok endüstride ortaya çıkan baca gazı, atık su vb. proses atıklarının çevreye verdiği zararın bilincinde olup, söz konusu bu atıkların; sunduğumuz aktif karbon, polielektrolit Aktif karbon, Su Şartlandırma ve Arıtma, Maden Kimyasalları ve Filtrasyon medyaları, Köpük kesiciler, Membran kimyasalları, Mühendislik, İşletme Yardımcı kimyasalları vb. geniş ürün portföyümüzle sürdürülebilir prosesler işletilmesine katkıda bulunuyoruz.

Sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek akılcı ve doğa dostu çözümlerle müşterilerimizin karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz.